Hållbarhet

Rosenberg Hjorth Wealth Management har som mål att investera ansvarsfullt i vår förvaltning. I samband med investeringsrådgivning och försäkringsdistribution kommer vi att diskutera hållbarhetsfrågor med dig för att säkerställa att du som kund, med hjälp av rådgivning, kan fatta ett välgrundat beslut.

Vidare kommer vi att gå igenom den hållbarhetsinformation som finns att tillgå kring investeringen samt gå igenom vilken påverkan hållbarhetsfaktorerna har på bl.a. din avkastning. Placeringens hållbarhet kommer att beaktas på samma sätt som övriga relevanta faktorer för att du som kund ska hitta en lämplig investering.