Långsiktiga & Hållbara investeringar

Vi på Rosenberg Hjorth Wealth Management erbjuder rådgiven förmögenhetsförvaltning och portföljförvaltning. Vi tror på en relationsbaserad och individanpassad rådgivning. Våra klienter får placeringslösningar anpassade utifrån sina preferenser och målsättningar på en modern investeringsplattform. Vår affärsmodell innebär att vår ersättning ökar vid god prestation vilket ger oss ett äkta incitament och det känns affärsmässigt sunt att dela framgången med kunden.

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Genom att vi arbetar med aktiv rådgivning kan vi välja in bolag som agerar etiskt och som verkar för minskad klimatpåverkan. Vi föredrar att samarbeta med fondbolag som undertecknat FN:s principer (PRI) för ansvarsfulla och hållbara investeringar. På samma sätt väljer vi aktivt bort bolag som underpresterar inom aktuellt område.

Rådgivning

och skräddarsydda

förvaltningslösningar

På Rosenberg Hjorth Wealth Management är varje kund unik. Vi värdesätter kundmötet och skräddarsyr djupgående och kundspecifika förvaltningslösningar med målet att uppnå solida resultat och sätter alltid kundens intressen i första rummet. Vi är också måna om att placera kapital i etiska och långsiktigt hållbara verksamheter för ansvarsfulla investeringar. Vi placerar i enkla och förståeliga finansiella instrument såsom fonder och aktier samt jobbar endast med svenska depåinstitut och försäkringsbolag. Kundens kapital förvaras externt och vår roll är att agera diskussionspartner. Din högra hand.

Vi bemöter

komplexiteten på marknaden

med intern- och extern expertis

Eftersom komplexiteten ökar på kapitalmarknaderna samarbetar vi med externa konsulter och specialister. Därmed kan vi erbjuda kvalificerad och behovsanpassad förmögenhetsrådgivning som långsiktigt bemöter vår föränderliga omvärld. För det enda som är konstant är just förändring. Vi hjälper kunden att göra rätt val för framtiden. Önskar du eller någon närstående utbildning om kapitalmarknaderna eller diskutera vilka möjligheter som finns? Vi kan både internt och genom samarbeten med experter ge dig det stöd du behöver på området.

Vi bemöter

komplexiteten på marknaden

med intern- och extern expertis

Eftersom komplexiteten ökar på kapitalmarknaderna samarbetar vi med externa konsulter och specialister. Därmed kan vi erbjuda kvalificerad och behovsanpassad förmögenhetsrådgivning som långsiktigt bemöter vår föränderliga omvärld. För det enda som är konstant är just förändring. Vi hjälper kunden att göra rätt val för framtiden.