Senaste nytt

Utvidgad flytträtt för pensionsförsäkringar – tecknade före år 2007

Av 20 maj, 2022 No Comments

I onsdags fattade riksdagen beslutet att utvidga den tidigare beslutade flytträtten för pensionssparande. Från och med 2022-07-01 kommer även pensionsförsäkringar tecknade före år 2007 bli möjliga att flytta.

Beslutet som omfattar fond- och depåförsäkringar är ytterligare ett steg mot en fungerande flytträtt på pensionsmarknaden efter det avgiftstak som infördes den 1 april 2021 på försäkringar som omfattas av den lagstadgade flytträtten. Och den har endast gällt pensionsförsäkringar som tecknats efter 1 juli 2007. Resterande försäkringar har inte haft någon lagstadgad flytträtt utan det har varit upp till pensionsbolaget att bestämma om försäkringen är flyttbar eller inte.

Finansinspektionens utredning som visar att det just nu finns en halv miljon pensionsförsäkringar som totalt omfattar 142 miljarder kr som inte har flytträtt. Den utökade flytträtten ger konsumenter bättre möjligheter att bestämma över sin försäkringssparande.

Riksdagen tog även beslut om att utreda om kravet på före detta arbetsgivares underskrift kan slopas. Ett moment som kan vara krångligt för många sparare.